DS Flexhal bygger stort for DSV:
”Det bliver DSV’s største logistikkompleks i verden”

I januar 2019 blev vi stillet den udfordring, om vi kunne påtage os opgaven at bygge 47.590 m2 logistiklager for DSV, der:

• endnu ikke var projekt på.
• skulle opføres i bunden af en udgravet grusgrav, hvor overfladevand skulle udledes i et fredet område.
• lå ovenpå en § 3 sø og en "vaskesø" på 8.000 m2, som var løst opfyldt, ufarbar og skulle fjernes.

Og så var der også lige noget om en udefinerbar overjord i den ene ende af byggefeltet. Det hele skulle i øvrigt stå færdigt den 31. december samme år.

Vi brugte det meste af en dag på at finde ud af, om vi kunne frigive de rette kompetencer til at løfte en opgave af sådan en kaliber. Og da vi havde sikret en byggeorganisation, sagde vi ja tak til at påtage os udfordringen.

DSV har netop opkøbt et 280.000 m2 landareal i Nymølle Grusgrav i Hedehusene lige ved siden af det nuværende hovedkontor, som DS Flexhal også har opført hovedparten af. Og det er her i den gamle grusgrav, de ekstra logistikfaciliteter nu skal bygges.

”Byggeprojektet kommer til at være i flere faser, hvor denne bygning er første etape. Der skal opføres i alt fire lagerbygninger på i alt 150.000 m2 for DSV. Vi er meget stolte over, at DSV har valgt DS Flexhal til at løse hovedparten af denne opgave”, fortæller CEO for DS Flexhal Kent Hejn Kristensen.

DSV er i en positiv vækst og skal udvide for at imødekomme både vækst og behov hos kunder. 

”Vi bliver nødt til at tænke stort. Og det gør vi ved at planlægge længere ud i fremtiden. Nu ser vi spændt frem til at skabe et kæmpe logistikkompleks rundt omkring vores globale hovedkontor - ja, det bliver faktisk DSV’s største logistikkompleks overalt i verden", siger Brian Winter Almind, der er Executive Vice President i DSV Group Property.

AK83 Arkitekter har udarbejdet bygningens udformning samt perspektiv for DSV.

Billeder fra byggepladsen