Skandinaviens største grønne tag

Et 23.688 m² stort sedumtag pryder nu DSVs nyeste logistikhal i Ringsted, hvor DS Flexhal har haft totalentreprisen. LAR-løsningen i projektet skulle nytænkes, og et sedumtag fra Nature Impact blev løsningen. Uden grønt tag var det befæstede areal 89%, men sedummets vandtilbageholdelsesevne gjorde, at det kunne beregnes til 60% og overholde lokalplanen.

Kan du forestille dig at stå og kigge udover lidt mere end to hektarer land? Hvis du ikke er stærk i hektarer, kan du så forestille dig 23.688 m², svarende til omtrent 169 gennemsnitlige parcelhuse, fordelt som én stor sammenhængende grøn overflade? Formentlig ikke, for det er aldrig før set i Skandinavien. Skandinaviens største grønne tag ligger dermed nu i Ringsted på DSVs nye logistikcenter. Logistikcentret er blevet udstyret med et grønt sedumtag og en stor vandtilbageholdelsesevne.

Projektleder hos DS Flexhal, Christian Møller, udtaler: "Til sedumtaget valgte vi bakkeløsningen fra Nature Impact, og det er vores underentreprenør Phønix Tag Aarhus, der har stået for udlæggelsen. Bakkerne er nemme at håndtere, og arbejdet har forløbet som planlagt. Nu står vi med et stort flot sedumtag."

Sedumtaget udlignede det befæstede areal

DSV købte grunden i Ringsted for mange år siden i forbindelse med planlægningen af deres nye domicil. Det viste sig dog sidenhen, at domicilet skulle ligge i Hedehusene, og den centrale placering i Ringsted gjorde, at et nyt logistikcenter for FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ville få en optimal placering netop der. Det var dog ikke uden udfordringer at placere et 45.011 m² stort logistikcenter på grunden. Den LAR-løsning, der lå til grund for byggeriet, viste sig dog desværre at gøre byggeriet for småt. Derfor måtte der tænkes i nye og grønne baner.

"Området er fladt og har ikke særlig god nedsivning. Derfor har vi bl.a. valgt at lægge sedumtag på hallen, der kan tilbageholde regnvandet. Det gør at det befæstede areal kan beregnes til 60% i stedet for 89% og overholder de gældende krav i lokalplanen, Nu er vi i mål med projektet og vi er stolte af at kunne bidrage til at realiserer DSVs vision ved hjælp af banebrydende og bæredygtige byggeløsninger," slutter Christian Møller.

Vandtilbageholdelse og biodiversitet er på dagsordenen

De fleste prognoser er enige om, at der ikke bliver mindre regnvand i fremtiden. Udsigten til endnu mere vand kan mærkes hos Danmarks største producent af sedumtage, Nature Impact. Carl Johan Larsen, ejer og CEO i Nature Impact, fortæller: "Før i tiden var vores sedumtage primært efterspurgt for deres æstetik. Heldigvis har byggeriet også fået øjnene op for sedumtagenes mange andre gode kvaliteter. Vandtilbageholdelse og forøgelse af biodiversitet er noget, vi oplever en stigende efterspørgsel på."

Netop et sedumtags evne til at holde vandet tilbage er noget, Nature Impact har testet. I samarbejde med Krüger er der siden 2014 lavet regnvandsmålinger på Mølleåværket, der er drevet af Lyngby-Taarbæk forsyning, samt på taget af deres eget kontor i Ringe. De forskellige lokationer med life-size test giver konkrete målinger, man kan regne med.

"De grønne tage er fremtiden og bør indtænkes i byggeriet. Det giver ingen mening at risikere kloakoversvømmelser, når vi kan undgå det, og her kan sedumtage være en af løsningerne. Som på dette projekt kan det også være med til at realisere et projekt, som det er tiltænkt, ved at inddrage et grønt tag som en del af LAR-løsningen," afslutter Carl Johan Larsen.

Billedtekst
Et 23.688 m² stort sedumtag pryder nu DSVs nye logistikcenter i Ringsted.
(Luftfoto: Dragør Luftfoto ApS for DS Flexhal)

Se video om det grønne tag her.

[Include file '../GlobalCookieBanner/cookieinclude.cshtml' not found in 'Templates/CookieWarning/cookieinclude.cshtml']