Jordvarmeanlæg køler og opvarmer Fællesmagasinet

1,30 meter under terræn, i de frie græsarealer omkring Fællesmagasinet, ligger der 4.800 meter jordvarmeledning. De næsten fem kilometer ledning fylder knap 5.000 kvadratmeter og jordvarmen er eneste varme- og kølekilde i Fællesmagasinets 24.500 kvadratmeter store bygning.

På trods af navnet fungerer jordvarmeanlægget mest som køleanlæg – i størstedelen af Fællesmagasinet er der faktisk slet ingen varmekilde. Den del af byggeriet som Det Kongelige Bibliotek råder over, er i to plan og med tørremagasiner i stueplan. Hele førstesalen indeholder de kolde magasiner, som skal holde en konstant temperatur på 2-6 grader.

Når jordvarmeanlægget producerer varme til bygningerne, hentes 70% af energien fra jorden og 30% kommer fra den strøm, der driver anlægget. Når der laves køling, er der et meget lavt strømforbrug i forhold til den producerede kølemængde. Da strømforbruget ligeledes har en meget lav CO2-emissionsfaktor, betyder det samlet set en meget lav CO2-belastning i forbindelse med temperaturstyring af Fællesmagasinet. Det er solen og det nedsivende regnvand, der opvarmer de øvre jordlag og leverer energi til jordvarmeanlægget.

Ved service og vedligehold er det vigtigt at bruge et autoriseret kølefirma til håndtering af kølemidlerne, da disse ellers kan medvirke til unødvendig miljøbelastning i form af global opvarmning og ozonnedbrydning. Det autoriserede kølefirma bør endvidere være med i Kølebranchens Miljøordning, KMO, da dette sikrer at kølemidlerne, olier mv. håndteres og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Nationalmuseet, som har basismagasinerne i stueplan, skal hverken opvarmes eller afkøles – de holder konstant en temperatur på 7-16 grader året rundt.

Administrationen, som ligger integreret i begge bygninger, bliver opvarmet via radiatorer.

Hos DS Flexhal har vi fokus på bæredygtigt byggeri og vi arbejder hen imod at anvende jordvarme som varme- og kølekilde på så mange af vores projekter som muligt. Læs mere om vores arbejde omkring de 17 verdensmål.

 

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies