Rådgiver vs. entreprenør – hvorfor ikke bare kombinere dem?

Efter en snak med en af de unge og friske projektledere fra DS Flexhal, ved et praktik-match-making-arrangement på skolen, var der ikke meget tvivl tilbage om valget af praktiksted. DS Flexhal blev præsenteret som virksomheden, der havde det hele ”in-house” og hvor alt, lige fra første møde med bygherre til det færdige byggeri, var muligt. Denne kombination er desværre én af de oversete i fortællingerne på studiet. Her bliver skrønen om, at man enten er rådgiver eller også er man entreprenør ofte fortalt som firkantede kasser, der ikke kan blandes. Men gennem min praktiktid har jeg erfaret, at DS Flexhal kan og mestrer dette til perfektion.

I min tid som praktikant ved DS Flexhal har jeg brugt kræfterne på tilbudsberegninger. En udviklingsfase, hvor der skal kalkuleres en tilbudspris ud fra et udbudsmateriale fra bygherre, eller på et af de mange projekter, som DS Flexhals salgsafdeling henter hjem og hvor alt bliver projekteret fra bunden af. Det er i tilbudsfasen projekterne formes, skitseres og analyseres, hvilket er med til at sikre et godt byggeri. Jeg har siddet meget med mængdeudtræk, hvor programmet Bluebeam anvendes. Praktiktiden i tilbudsafdelingen gav en stor konstruktionsmæssig viden, da jeg med Bluebeam kunne udføre mængdeudtræk og analysere på selv spinkle tegningsgrundlag. Praktiktiden ved DS Flexhal har givet mig en stor indsigt i de byggesystemer, der anvendes i et moderne erhvervsbyggeri.

Efter opmålingerne startes en kalkulation, hvor jeg tastede alle mængder og enheder. Det har været sjovt at se, hvor tæt vi var på prisen, når vi sammenholdt hver enkelt entreprise med de indkomne tilbud fra UE. Det har været spændende og lærerigt at være med til at forme projekterne fra håndskitser til et endeligt tilbud.

Jeg har også oplevet udførelsesfasen på byggepladserne. Her er det meget analysering af det forarbejde, der er lavet i tilbudsfasen og endelig tilretning af UE-tilbud forud for kontrahering. Jeg har også set brudstykker af de udfordringer, som opstår i byggeperioden. Ændringer og optimeringer blev hverdagskost og med dette opstod der nye udfordringer end dem fra tilbudsafdelingen.

Igennem mit forløb som praktikant har jeg fået lov til at arbejde med mange varierende og spændende opgaver, som har givet mig et unikt indblik i, hvad det vil sige at være bygningskonstruktør, samt hvilke arbejds- og ansvarsområder en bygningskonstruktør varetager ved DS Flexhal. Jeg har været tildelt et større ansvar, end jeg havde regnet med og særligt i den sidste del af praktikken har jeg haft et større ansvar end forventet med bl.a. tilbudskalkulationer. Det er svært, at sammenfatte alle de udfordringer praktikken har budt. Det har bare været om at gribe bolden og prøve sig frem.

Citatet fra grundlægger af DS Koncernen, Svend Møller Hansen, beskriver det meget præcist: ”Der er meget, der kan lade sig gøre, hvis man prøver”.

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies