Grønt lys for lokalplanen i det område, hvor ”Fællesmagasinet” skal opføres

Lokalplanen er vedtaget og byggeriet til bevaring af den nationale kulturarv, kan snart påbegyndes for Slots- og Kulturstyrelsen - læs mere her.

Mere information om projektet følger i næste uge, så ”stay tuned”!