Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • ILO konvention nr. 94 er gældende for vores underentreprisekontrakter. Underentreprenøren forpligter sig til sikre, at de ansatte, som underentreprenøren eller dennes underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på entreprisens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.
   
 • Vi anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig. Vi accepterer ikke social dumping og underbetalt arbejdskraft. Vi forventer, at alle medarbejdere tilknyttet vores byggeprojekter er dækket af dansk overenskomst og at overenskomsten overholdes i praksis.
   
 • Det er et grundlæggende krav, at vi altid opererer inden for lovens og de internationale konventioners rammer. Alle DS Flexhals medarbejdere må som minimum respektere og overholde konkurrencereg-ler, miljølovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, sikkerhedskrav og andre bestemmelser, der udgør rammen for vores virksomhed i alle de lande, hvori vi udfører arbejde.
   
 • Vi accepterer ikke børnearbejde, som det er defineret i de relevante ILO-konventioner. Hvis national lovgivning i et givent land betinger en højere minimumsalder for adgang til ansættelse og arbejde, vil dette gøre sig gældende for vores aktiviteter.
   
 • Vi ønsker at bidrage til en sund, demokratisk og konkurrencedygtig udvikling af det danske såvel som udenlandske samfund. Vi tillader ikke nogen form for prissamarbejde, karteldannelse eller misbrug af markedsdominans. Vi handler altid i overensstemmelse med gældende konkurrencelovgivning. Vi vil ikke tilbyde eller modtage nogen form for bestikkelse.

  Nyheder der omhandler dette verdensmål:
  Bæredygtighed på dagsordenen

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies